Unia Europejska – czym naprawdę jest?

Chociaż na każdym kroku mamy okazję usłyszeć o Unii Europejskiej, a nie tylko jej nazwa, ale również symbole, na czele z charakterystyczną flagą składającą się z żółtych gwiazd ułożonych w okrąg na niebieskim tle, otaczają nas każdego dnia, to nie każdy ma wiedzę na temat tego, czym jest ta organizacja i na czym przede wszystkim polega członkostwo. Dlatego też niewątpliwie warto powiedzieć kilka słów na ten temat, wyjaśniając, dlaczego dla państw, które dołączyły do grona członków UE później, tak ważne było, by znaleźć się w ich gronie. Tym, czym przede wszystkim kusi nowych członków Unia Europejska jest przede wszystkim poprawa jakości życia obywateli nowego państwa – dzięki licznym dotacjom możliwe jest niemal całkowite jej wyrównanie w czasie nie przekraczającym kilkunastu lat. Oczywiście starzy członkowie organizacji nie robią tego bezinteresownie – dzięki tym dotacjom nowe państwa szybciej się rozwijają, przez co za krótki czas stają się dla swoich bardziej rozwiniętych sąsiadów doskonałymi partnerami handlowymi oraz nowymi rynkami zbytu. Obywatele państw nowo przyjętych z kolei korzystają na tym w jeszcze jeden sposób – chodzi tutaj oczywiście o możliwość podróżowania po całej Unii w dowolny sposób.

Dodaj komentarz