Układ z Schengen

Upadek komunizmu i rozpad Związku Radzieckiego zmienił diametralnie układ sił politycznych e Europie i przyczynił się do większej jej integracji . Rozszerzenie Unii Europejskiej o niektóre  kraje które dotychczas były pod wpływem Związku Radzieckiego przyczynił się do zwiększenia potencjału Unii o nowe rynki surowców ,zbytu i potencjału ludzkiego . Chcąc rozszerzyć możliwości współpracy różnych państw należących do Unii w 1995 r. zawarto porozumienie zwane Układem z Schengen które stopniowo wprowadza w granicach Unni  możliwość poruszania się pomiędzy państwami bez potrzeby posiadania paszportu i kontroli na granicach wewnątrz Unii . Dzięki takim rozwiązaniom miliony obywateli może bezproblemowo poruszać się po całej Unii , podejmować pracę czy też studiować w wybranym przez siebie państwie . Zwiększa do w ogromnym stopniu wykorzystanie potencjału ludzkiego ,poznawania innych kultur i narodów . Przedsiębiorczy którzy ograniczali swoją działalność tylko do swojego kraju nagle dostrzegli możliwość zaistnienia ze swoimi produktami na innych rynkach . Ruch turystyczny został zdynamizowany do tego stopnia że podróże po całej Unii stały się dostępne dla wszystkich obywateli . Układ z Schengen jest najbardziej namacalnym dowodem zjednoczonej Europy.

Dodaj komentarz