1. Firma FX-Consulting LTD nie jest firmą inwestycyjną ani nie trudni się doradztwem inwestycyjnym.

2. FX-Consulting nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie straty finansowe wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie publikacji, opinii i ocen, które są robione w należytej rzetelności i staranności. FX-Consulting nie przekazuje żadnych gwarancji uzyskania dobrych w pojęciu Użytkownika wyników inwestycji.

3. FX-Consulting nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przekazanych usług.

4. Dotychczasowe efekty osiągnięte na danym instrumencie nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.

5. Informacje zawarte w Serwisie FX-Consulting, oceny, publikacje i wnioski, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut, bądź innych instrumentów inwestycyjnych . Poglądy te nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu stosownych przepisów. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie informacji zawartych w Serwisie FX-trader.pl, ponosi inwestor. Serwis prowadzony jest w formie blogu właścicieli serwisu i stanowi ich prywatną opinię na temat instrumentów finansowych.

6. FX-Consulting nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z niezależną od Usługodawcy wadliwą transmisją danych pomiędzy Serwisem i Abonentem.

7. FX-Consulting oświadcza że dane użytkowników serwisu są wykorzystywane tylko do prowadzenia serwisu i nie są udostępniane osobom trzecim.

8. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych od FX-Consulting.

9. Użytkownicy serwisu mają prawo do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na ich własny użytek niekomercyjny. Kopiowanie, przesyłanie, dalsze ich przetwarzanie, publiczne udostępnianie wykraczające poza ten zakres jest zabronione.

10. W przypadku zmian w regulaminie użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.