Początki powstania Unii

Pierwsze kroki w kierunku powstania partnerstwa gospodarczego, jakim jest Unia Europejska, datuje się na okres powojenny. Celem nadrzędnym, który przyświecał tym działaniom, było tworzenie więzi między państwami, które prowadzą wymianę handlową, dzięki czemu spodziewano się unikania konfliktów i nieporozumień. Początkowo ograniczała się ona tylko właśnie do tego obszaru, jednak później rozszerzyła działalność o kwestie polityczne i społeczne. Niewątpliwym sukcesem, który do dziś bardzo cenimy, było zniesienie granic pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Swobodne przemieszczanie się przez granice z nimi ułatwiło życie w wielu aspektach. Skupiła się ona także na prawach człowieka i ich egzekwowaniu. Wsparcie dla państw członkowskich nastąpiło również poprzez udzielanie dofinansowań unijnych, z których wiele osób skorzystało, rozpoczynając własną działalność gospodarczą. Obecnie do tej organizacji należy 27 państw. Nie są to jednak wszystkie, które mogłyby do tej grupy należeć, dlatego lista nie jest jeszcze zamknięta. Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej panuje zasada jednolitego rynku, co zdecydowanie ułatwia wymianę towarów i usług pomiędzy państwami. Przynależenie do niej posiada jednak zarówno zalety jak i wady.

Dodaj komentarz