FX-Trader profesjonalnie dobiera konta zarządzane PAMM dla inwestorów poprzez zastosowanie algorytmu testowania systemów Forex. Konta PAMM które pozwalają traderom walutowym zarządzać swoim rzeczywistym rachunkiem Forex oraz dowolną liczbą rachunków inwestorów. Jest to najprostsza metoda na uzyskiwanie profitów z giełdy walutowej Forex. Nie ma ryzyka składania nie kompetentnych zleceń, na kontach inwestora, gdyż Trader ryzykuje również swój realny depozyt i rozsądnie zarządza kapitałem.

The Percent Allocation Management Module (PAMM) jest to techniczne rozwiązanie, które zezwala zarządzać jednemu traderowi walutowemu wieloma kontami jednocześnie na rynku Forex. Wszystko co potrzebne to konto PAMM u wybranego brokera, które pozwala mu tylko składać zlecenia na platformie, a w dalszym ciągu wpłacać oraz wypłacać środki, w dowolnym czasie, może tylko właściciel konta (inwestor). Wystarczy otworzyć pozycję na rachunku głównym-zarządzającym, a jej wolumen zostaje proporcjonalnie rozdysponowywany między poszczególne konta zarządzane.


Przykładowa kalkulacja i zasada działania kont PAMM na rynku Forex.

Umiejętność efektywnego zarządzania jest krytycznym elementem każdej długoterminowej inwestycji czy planu finansowego. Dla wielu oznacza to znalezienie odpowiedniego miejsca dla swoich pieniędzy. Nie każdy ma czas, doświadczenie i wiedzę niezbędną do aktywnego zarządzania swoimi funduszami. Z kontami PAMM, można połączyć wielkość i płynność rynku Forex z zasadami zarządzania funduszami, które mogą pracować dla Ciebie w dłuższej perspektywie. Oto jak to działa.


Zarządzanie i inwestycje

Sukcesywny przedsiębiorca/trader Smith, otwiera konto PAMM w Alpari NZ i staje się jego menedżerem. Kapitał Menadżera to 20.000 USD (rys. 1). Smith następnie przedstawia klientom/inwestorom swoje konto z możliwością umieszczenia ich funduszy pod jego zarządzaniem. Manager (Smith) proponuje inwestorom miesięczny okres rozliczeniowy, natomiast prowizja od zysków dla tradera będzie wynosić 20% jako wynagrodzenie. Na koniec każdego przedziału handlowego prowizja pobierana jest automatycznie przez brokera i przelewana na konto tradera wyłącznie od wypracowanego zysku. Jeśli Inwestor wpłaci pieniądze np. 25 kwietnia, to dla niego okres rozliczeniowy upływa zawsze 25 dnia kolejnego miesiąca ( 25.06, 25.07 itd.) Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku. W każdym momencie można zrezygnować z inwestycji i wypłacić pieniądze nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych opłat.

Przy pobieraniu prowizji broker stosuje zasadę "high-water mark". Według tej reguły wynagrodzenie można naliczyć tylko od wzrostu wartości konta powyżej jego dotychczasowego, historycznego maksimum. Dzięki temu mechanizmowi - nie jest możliwe pobranie drugi raz tej opłaty od tego samego wzrostu.


Rys. 1. PAMM Account 20,000 USD.


Inwestorzy Simpson (inwestor 1) i Ford (inwestor 2) decydują się zainwestować swoje pieniądze w konto PAMM tradera Smitha. Simpson i Ford inwestują odpowiednio 50.000 USD i 30.000 USD. Tak więc, stan konta PAMM, jest równy 100.000 USD (rys. 2).


Rys. 2. Początkowy Stan konta PAMM.


Dzięki sukcesywnym zarządzaniu kapitałem poprzez tradera, konto PAMM generuje 50% zysku (50.000 USD) w pierwszym miesiącu i stan konta wynosi obecnie 150.000 USD. Odpowiednio, Inwestor 1 (Simpson) ma 50% zysku (Profi 25.000 USD) z jego pierwotnej inwestycji ( Investments 50.000 USD) następnie pobierana jest automatycznie prowizja od zysku (Manager's Remuneration) i wypłacana jako wynagrodzenie menedżera w wysokości 20% (5.000 USD).

Inwestor 2 (Ford) ma 50% zysku (Profi 15.000 USD) z jego pierwotnej inwestycji (Investments 30.000 USD) następnie pobierana jest automatycznie prowizja od zysku (Manager's Remuneration) i wypłacana, jako wynagrodzenie menedżera w wysokości 20% (3.000 USD) z zysku (rys. 3).


Rys. 3. Stan konta PAMM na koniec pierwszego miesiąca


Praca tradera Smitha po pierwszy miesiącu owocuje zyskiem netto 50 000 USD.
 • Inwestor Simpson — 20,000 USD
 • Inwestor Ford — 12,000 USD
 • Manager Smith — 18,000 USD (10,000 — profit z jego inwestycji, 8,000 — prowizja od zysku)

  Na początku drugiego miesiąca, Manager (Smith) wypłaca swój zysk (18.000 USD), Inwestor 1 (Simpson) całkowicie reinwestuje wszystkie jego fundusze (70.000 USD), a Inwestor 2 (Ford) wycofuje 2.000 USD i reinwestuje swoje pozostałe fundusze (40.000 USD) (Rys. 4).


  Rys. 4. Reinwestowanie i wypłata.


  Inny Inwestor, Jackson (Inwestor 3), dołącza do PAMM i inwestuje 10.000 USD (rys. 5).


  Rys. 5. Stan konta PAMM na początku drugiego miesiąca.


  Ze względu pomyślne zarządzanie kapitałem, konto PAMM generuje 100% zysku (140.000 USD) w drugim miesiącu i całkowity Stan konta wynosi obecnie 280.000 USD.

  Inwestor 1 (Simpson) ma 100% zysku (70.000 USD) z jego pierwotnej inwestycji ( Investments 70.000 USD) następnie pobierana jest automatycznie prowizja od zysku (Manager's Remuneration) i wypłacana, jako wynagrodzenie menedżera w wysokości 20% (14.000 USD) z zysku.

  Inwestor 2 (Ford) ma 100% zysku (40.000 USD) z jego pierwotnej inwestycji ( Investments 40.000 USD) następnie pobierana jest automatycznie prowizja od zysku (Manager's Remuneration) i wypłacana jako wynagrodzenie menedżera w wysokości 20% (8.000 USD) z zysku.

  Inwestor 3 (Jackson) ma 100% zysku (10.000 USD) z jego pierwotnej inwestycji ( Investments 10.000 USD) następnie pobierana jest automatycznie prowizja od zysku (Manager's Remuneration) i wypłacana jako wynagrodzenie menedżera w wysokości 20% (2.000 USD) z zysku (rys. 6).

  FX-Trader wybiera najlepsze konta zarządzane w Alpari NZ.

  Jeśli chcemy cieszyć się z zysków na rynku Forex należy otworzyć rachunek rzeczywisty Invest i podpiąć go pod konto wybrane konto PAMM, nie ma opłat za uruchomienie rachunku, ani abonamentowych. Prowizja pobierana jest wyłącznie od zysku i automatycznie przez brokera Alpari, w cyklu co miesięcznym, w wysokości zgodnie z ustaleniami tradera. Cykl miesięczny dla każdego inwestora rozpoczyna się w dniu wpłacenia pierwszego depozytu.


  Szczegóły dotyczące otwarcia rachunku: kliknij