O co chodzi w Unii Europejskiej?

Nie trzeba na pewno być wybitnie zorientowanym w stosunkach międzynarodowych, by wiedzieć, że Unia Europejska jest pod każdym względem organizacją wyjątkową i jako taka nie ma odpowiednika na całym świecie – nie tylko teraz, ale również na przestrzeni dziejów. Nie było bowiem jak dotąd przypadku, by tak wiele państw, które łączą wspólne korzenie oraz położenie na jednym kontynencie – poza jednym wyjątkiem, którym jest Cypr, leżący na wyspie u wybrzeży Azji – stworzyło organizację, która skupiając je i wiążąc współpracą na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach, sprawiła że staną się one światową potęgą. Unia Europejska, kiedy powstawała, nie była rzecz jasna tak duża, jak dziś – wszak tworzyło ją zaledwie kilka państw Europy zachodniej – jednak proces ciągłych rozszerzeń sprawił że dziś liczy ona sobie aż dwadzieścia trzy państwa członkowskie, a w najbliższym czasie planowane jest dołączenie do ich grona jeszcze co najmniej dwóch – Chorwacji i Islandii. Oprócz tego, w kolejce do Unii czeka kilka innych państw Europejskich – wniosek akcesyjny złożyły już między innymi Serbia czy Albania oraz Czarnogóra, od wielu lat toczą się również dyskusje na temat tego, czy do grona członków powinna zostać dopuszczona także Turcja.

Dodaj komentarz