Młodzież a Unia

Młodzi ludzie uważani są za przyszłość świata. To właśnie ich działania przyczynią się do rozwoju technologii i zmian w zakresie funkcjonowania państw. Dlatego też organizacja Unii Europejskiej nie zapomina o tej istotnej grupie społeczeństwa. Dla młodych powstanie tej organizacji to przede wszystkim otwarcie granic pomiędzy państwami.  O wiele łatwiej, dzięki wprowadzonym przez nią zasadom, przemieszczać się pomiędzy krajami członkowskimi i podejmować w nich pracę, a nawet zmieniać obywatelstwo. Unia sama w sobie miała bowiem na celu jednoczenie państw i ich gospodarki. Liczne programy studenckie umożliwiają także wymianę międzynarodową. Polega ona na podjęciu przez młodzież studiów za granicą przez okres pół roku, lub roku. Odpowiedzialną jednostką pozostaje jednak nadal uczelnia rodzima, która wypłaca stypendium osobom wyjeżdżający, aby mogły utrzymać się na miejscu. Ponadto wprowadzono na studiach system punktów ECTS, dzięki którym dyplom uczelni, zdobyty w Polsce, jest honorowany również za granicą. Jest to bardzo korzystna zmiana dla osób, które planują podjęcie pracy po studiach, poza granicami państwa. Jak widać więc z powstaniem Unii Europejskiej wiążą się zarówno plusy jak i minusy.

Dodaj komentarz