Mapa unii

Obecnie we wszystkich szkołach prowadzone są lekcje na temat Unii Europejskiej. Ma to duże znaczenie gdyż młodzież musi mieć obecnie pojęcie o tym, co się dzieje w naszym Państwie, jak również i w europie. Większość podręczników szkolnych posiada z tego względu wiele tematów dotyczących Unii Europejskiej, jak również posiada wszelkiego rodzaju mapy, dzięki którym młodzież może sobie zobrazować, jak rozwijała się Unia Europejska. Na takich lekcjach podane są nie tylko cele Unii, ale również dowiadujemy się wszystkiego o Państwach, które do niej przystąpiły, jak również mają przystąpić. Takie mapy są na ogół dołączone do książki, ale nauczyciele również mają swoje mapy, które są zawieszane na tablicy, czy też na specjalnych stojakach. Na takiej mapie możemy zobaczyć całą historii Unii Europejskiej, jednak nie zawsze będziemy mogli wszystko dostrzec. Z tego też względu zamawianych jest kilka map, na których to rok po roku pokazywane są zmiany zachodzące w państwach członkowskich, które stopniowo włączały się do unii Europejskiej. Kolorowo pozaznaczane Państwa dają nam możliwość zobaczenia, z jaką częstotliwością poszczególne Państwa przyłączały się do Unii. Łatwiej jest wówczas zapamiętać podział europy, a kolorystyka pobudza wyobraźnię młodzieży, dzięki czemu nie trzeba na pamięć uczyć się Państw należących do Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz