Fakty historyczne

Gdyby spróbować odtworzyć początki powstania Unii Europejskiej, należałoby cofnąć się w czasie aż do roku 1947. W tym czasie bowiem powstał plan Mardhalla, którego celem była pomoc gospodarcza dla odbudowanej Europy. W kolejnych latach, powstało NATO, ORAZ Rada Europy, której celem było powstanie jedności i wzajemna współpraca na każdym szczeblu. Poprzez plan Plevena i Europejską Wspólnotę Stali i Węgla, dojdziemy aż do powstania Unii Zchodnioeuropejskiej, które nastąpiło w 1954 roku. Były to początki tworzenia tego rodzaju wspólnot i działań. Ostateczne powstanie Unii Europejskiej, funkcjonującej do dziś, datuje się na 1992r. Wtedy to w Maastricht podpisany został Traktat o Unii Europejskiej. Określał on wiele zasad dotyczących gospodarki walutowej i unii gospodarczej, które w dalszych latach rozszerzane były o nowe zasady i warunki. Do dzisiaj w zakresie działań i wytycznych udzielanych przez tą organizację, powstaje wiele modyfikacji. Są one odbierane przez społeczeństwa w różnorodny sposób. Nie można przypisywać jej ani wyłącznie negatywnych ani pozytywnych cech. Każde państwo, odbiera działania Unii na swój sposób, uzależniony ściśle od korzyści jakie z niej odnosi, bądź też strat.

Dodaj komentarz