Emigracja zarobkowa do krajów UE

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło wiele zmian, które mogą być traktowane pozytywnie lub negatywnie, w zależności od nastawienia i poglądów oceniającego. Trudno właśnie z tego powodu ocenić cały proces wstępowania do Unii, gdyż jest to silnie uzależnione od indywidualnych przekonań oceniającego. Można jednak z łatwością stwierdzić, że dzięki wejściu do UE wiele milionów osób mogło łatwiej wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszego życia, czy życia w ogóle, gdyż dla wielu z emigrantów nie było szans i warunków do pracy w kraju. Dzięki temu nie tylko nie podnoszą oni poziomu niezadowolenia w kraju, ale także często przysyłają szeroki strumień waluty do kraju wspierając tutejszą gospodarkę. Jest to jednak jednocześnie zagrożeniem, gdyż wyjeżdżają głównie bardziej ambitne jednostki, dzięki czemu w kraju następuje drenaż umiejętności oraz doświadczenia, powodując pogłębiający się kryzys wewnętrzny, u podstaw którego leżą jednak inne czynniki, niezależne od emigracji zarobkowej.

Dodaj komentarz