Czy Unia się poszerzy?

Od momentu powstania obszar Unii Europejskiej znacznie się poszerzył, wystarczy spojrzeć na mapę, wywołało to wiele napięć, zwłaszcza w momencie, gdy coraz widoczniejszy zaczął być podział na tak zwaną Europę dwóch prędkości, jednak nacisk na rozszerzanie nadal istnieje i nie uległ zmniejszeniu. Obecnie kolejne kraje prowadzą negocjacje przedakcesysjne, pomimo coraz silniejszego sprzeciwu wielu środowisk. Proces włączania kolejnych krajów do obszaru Unii Europejskiej jest nieco wymuszony rosnącą integracją na świecie, zarówno kraje arabskie jak i te położone na innych kontynentach prowadzą coraz intensywniejsze rozmowy w trakcie unii różnego rodzaju, od handlowych aż po fiskalne. Obecnie dość prawdopodobne jest stworzenie odpowiednika Unii Europejskiej na terenie ameryki południowej, z Brazylią na czele jako jedną z nowych gospodarek światowych. Wszystko to pociąga za sobą konieczność powiększania Unii Europejskiej, dlatego można stwierdzić, że ulegnie ona w końcu dalszemu rozszerzeniu.

Dodaj komentarz