Cele Unii Europejskiej

Unia Europejska jest związkiem demokratycznych państw powstałym 1 listopada 1993 roku poprzez traktat z Maastricht. Początkowo Unia Europejska ograniczała się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Celem Uni Europejskiej jest między innymi rozwinięcie obszaru wolności wraz z bezpieczeństwem i sprawiedliwym traktowaniem. Pomimo tego Unia Europejska powstała mając na celu zjednoczenie państw Europejskich w sposób taki, by nie doszło więcej do wojny światowej. Państwa, które są aktualnie w Unii Europejskiej prowadzą ze sobą politykę gospodarczą wraz z polityką handlową oraz zagraniczną. W Unii Europejskiej aktualnie znajduje się 27 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej pozostać może państwo, które jest wolne oraz niepodległe. Aby stać się członkiem Unii Europejskiej państwo musi koniecznie spełnić przeróżne kryteria które dotyczą strefy gospodarczej, zaakceptować tak zwane “acquis communautaire” oraz mieć sprawnie funkcjonującą administrację. Przewodniczącym w Komisji jest José Manuel Durao Barroso.

Dodaj komentarz