Bieg historii

Unia europejska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie krajów europejskich na wspólną politykę gospodarczą i obronę swoich interesów ekonomicznych .

Początki powstania to 1952 gdzie powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali i tworzyły ją Niemcy , Włochy , Luksemburg , Belgia , Francja i Holandia . To zjednoczenie ekonomiczne pozwoliło uzyskać niezależność w grupie podstawowego surowca energetycznego jakim był węgiel i stali która była podstawowym surowcem gwarantującym rozwój gospodarczy .

W odpowiedzi na ten sojusz gospodarczy w 1957 Związek Radziecki powołał Europejską Wspólnotę Gospodarczą  w skład której wchodziły kraje będące pod  jego wpływem politycznym . Rozwój tych dwóch inicjatyw gospodarczych polegał na bezcłowej wymianie handlowej w obrębie każdej z nich i wzajemnym uzupełnianiu się . Czas pokazał że inicjatywa państw zachodnioeuropejskich oparta nie tylko na polityce ale także na ekonomi przetrwała i dynamicznie się rozwinęła poszerzając swoje wpływy o kolejne państwa europy w tym o tak zwane kraje Europy Wschodniej  i utworzyła wspólną walutę by jeszcze mocniej chronić swoje interesy gospodarcze . Natomiast Europejska Wspólnota Gospodarcza zakończyła swoją działalność po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Dodaj komentarz