Zarządzenia centralne

Osoby starsze pamiętające poprzedni ustrój na pewno pamiętają plany pięcioletnie. Za czasów demokracji plany te były wyśmiewane, że co to żeby ktoś za wszystkich decydował co mają robić. Dzisiaj Unia Europejska robi dokładnie to samo. Jakoś nie ma zbyt wielu głośnych krytyków. Jak widać UE przystoi bawienie się w takie palny, ale poprzedniemu ustroju nie wypadało i było to czymś złym. Jeden zarządzający, jeden rząd to też było śmieszne, ale Unia Europejska robi dokładnie to samo. Nasuwa się jeden wniosek czym tak naprawdę jest UE? Czy to na pewno demokracja czy jednak ustrój socjalistyczny? W razie jakiejkolwiek krytyki również można iść do więzienia. Kto nie jest z nimi jest przeciwko nim, a wtedy nie zobaczymy takiej osoby w telewizji. Nie można powiedzieć, że UE nie dała Polsce dużej ilości pieniędzy na rozwój. Oczywiście jest to w 100% prawda i te pieniądze zmieniły nasz kraj. Tylko, że nic nie ma w przyrodzie za darmo. Jak ktoś za dużo daje to w pewnym momencie będzie chciał odzyskać to co włożyć. Pytanie jak?

Praca w Unii Europejskiej

Wyjeżdżając za pracą w krąg wspólnoty Unii Europejskiej szczególnie z krajów, w których szaleje bezrobocie jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby móc takie zatrudnienie uzyskać oraz co najważniejsze zapoczątkować nowy etap swojego życia. Niezwykle cenne są państwa, które przyjmują owych obywateli i oferują im pracę, która dodatkowo lepiej płatna przynosi dla wszystkich oczekiwane efekty oraz co najważniejsze kluczowe zyski, które można dzięki temu osiągnąć. Pracując w Unii Europejskiej gdzie wprowadzono już wspólną walutę euro możemy zdecydowanie więcej zarobić niemalże przy tych samych efektach pracy wkładanych w pracy chociażby w winnym państwie, gdzie podobne obowiązki są po prostu mniej zyskowne dla konkretnego pracownika, który je wykonuje. Zatrudnienie we wspólnocie europejskiej jest, zatem bardzo opłacalne dla wielu młodych ludzi, którzy ostatnimi czasy bardzo często wyjeżdżają z dala od swojego rodzimego państwa właśnie w celach zarobkowych na teoretyczną obczyznę, bo w rzeczywistości cała wspólnota państw to ujednolicony związek, który ma podobne cele względem siebie.

Waluta Euro

Wstąpienie państw do Unii Europejskiej, w większości z nich wiązało się ze zmianą panującej w  danym państwie waluty. Waluta Euro miała na celu ujednolicenie gospodarki, ułatwienie wymiany handlowej i funkcjonowania w państwach członkowskich. Dzięki temu wszystkie osoby, które wyjeżdżają za granicę, nie muszą martwić się o wymianę pieniędzy, gdyż w większości państw członkowskich obowiązuje waluta Euro. Ponadto kupując na zagranicznych stronach internetowych, mogą bezpośrednio dokonywać przelewów, bez konieczności zmian walutowych na koncie bakowym. Jest to niewątpliwie spore ułatwienie. Nie wszystkie państwa zgodziły się jednak na taką zmianę. Wiele z tych, które podjęły się tego wyzwania, żałowało później tej decyzji, gdyż przyczyniła się ona do problemów gospodarczych. Możliwe jednak, iż nie wynikały one z samego faktu dokonania zmiany i pewnych minusów płynących z przyjęcia waluty Euro, ale ze zdolności danego państwa do przystosowania się. Utrzymanie gospodarki na określonym poziomie jest bowiem bardzo trudne, zwłaszcza podczas gdy dokonuje się istotnych i znaczących modyfikacji w zakresie jej funkcjonowania. Błędne działania polityczno-gospodarcze mogą więc nieść za sobą przykre skutki.

Dofinansowania

Tym, co niewątpliwie kojarzy się nam wszystkim z Unią Europejską, są programy prowadzące dofinansowania. Dotacje unijne przeznaczone są miedzy innymi dla osób pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą. W tym kontekście liczy się przede wszystkim innowacyjność pomysłu, szczegółowość w jakiej jest on dopracowany, oraz wielkość miejscowości w której mieszka wnioskodawca. W tym przypadku pierwszeństwo mają osoby z niewielkich miasteczek i wiosek, gdyż w takich środowiskach trudniej rozwinąć swoją działalność. Aby jednak ubiegać się ośrodki z unii, konieczne jest zgłoszenie w postaci formularza, przygotowanie rozbudowanego biznesplanu, odpowiednie przedstawienie go, odbycie szkolenia finansowanego przez program unijny i dotyczącego prowadzenia własnej działalności. Komisja złożona z urzędników narodowości polskiej, rozstrzyga wszystkie złożone wnioski i przyznaje nielicznym dofinansowanie. Jego kwota jest zróżnicowana i zależy od potrzeb dziedziny w zakresie której działać będzie nowopowstała firma. Dofinansowania prowadzone są też w zakresie różnego rodzaju programów rozwoju, oraz dla gospodarstw rolnych, które prowadzą uprawę. Coraz trudniej jednak otrzymać dodatkowe fundusze.

Firma w Unii

Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga wielu środków finansowych. Podstawą jednak jest dobry pomysł i plan jego realizacji .Posiadając te wszystkie elementy, mamy szanse na osiągnięcie sukcesu. Co jednak zrobić, gdy jedynym ogniwem, którego nam brakuje, są fundusze? W tej kwestii pomocna okazać się może Unia Europejska. Zarejestrowanie Polski jako kraju członkowskiego, oprócz wielu dodatkowych przepisów i warunków, przyniosło nam jednak również sporo korzyści. Powstały liczne programy, które pozyskując środki z Unii, wspomagają rozwój nowych przedsiębiorstw i wprowadzanie innowacyjnych projektów do istniejących już technologii. Nie jest jednak łatwo otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Podstawą jest zgłoszenie kandydatury, wypełnienie wniosku, odbycie szkolenia i stworzenie biznesplanu . Jest to projekt, który określa strategię działania naszej firmy, koszty i zyski, oraz plany na rok jej działania. Jeśli pomysł okaże się wystarczająco ciekawy, komisja może przyznać pomysłodawcy nawet kilkaset tysięcy złotych. Jego działania są jednak kontrolowane przez pierwszy rok. Jeśli nie doprowadzi on do upadku firmy, uzyskane środki nie będą wymagały zwrotu. W przeciwnym razie jednak będzie musiał spłacić pożyczkę.

Programy unijne

Określenie programy unijne wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z dofinansowaniami na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, bądź rozwój technologiczny firmy. W rzeczywistości jednak obejmuje to znacznie szerszy zakres. Celem programów tego rodzaju nie jest tylko powstawanie nowych przedsiębiorstw, ale także rozwój społeczeństwa. Dlatego też prowadzone są liczne szkolenia dla pracowników i nauczycieli, które pozwalają im stać się lepszymi pedagogami, oraz rozwijać umiejętności w wielu zakresach, często nawet wykraczających poza tematykę jakiej nauczają. Informacja o przydzieleniu takiego kursu do danej szkoły, wysyłana jest do dyrektora, z urzędu miasta, a następnie typuje on określone osoby, które wezmą w nim udział. W wielu szkołach nauczyciele chętnie podejmują się takich szkoleń, korzystając z podnoszenia swoich kwalifikacji .Zdarzają się jednak również takie sytuacje, w których chętnych do ich odbycia brakuje, a co gorsza te same osoby, musza uczestniczyć w identycznym kursie kilkakrotnie. Wynika to z błędnego przydzielania tematyki szkoleń do profilu i charakteru szkół. Programy Unijne niewątpliwe jednak są korzystne dla społeczeństwa i wpływają pozytywnie na jego rozwój intelektualny.

Plusy Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wspaniałą rzeczą która daje wiele czynników Europejczykom. Każdy obywatel państwa które jest członkiem Uni Europejskiej również posiada obywatelstwo Unii Europejskiej. Poprzez to zyskuje on nowe prawa i możliwości. Przede wszystkim podstawowym unijnym prawem jest swoboda wyboru miejsca pracy oraz zamieszkania więc każdy może zamieszkać w jakim kraju chce na terenie całej Unii Europejskiej czyli ma wybór z pośród 27 aktualnych krajów, które są członkami Unii Europejskiej. Pomimo to każdy obywatel niezależnie jakiego państwa może uczestniczyć w wyborach samorządowych oraz do parlamentu europejskiego w obojętnie jakim kraju w Unii Europejskiej pod jednym warunkiem, jeśli tylko mieszka w nim na stałe. Jeśli chodzi o podróże po całym świecie to każdy obywatel Unii Europejskiej posługiwać się musi paszportem ze swojego ojczystego państwa. Wewnątrz strefy Schengen posiadacze takich paszportów nie są zobowiązani do stania w kolejkach do odprawy paszportowej. Poza tym Unia Europejska bardzo pomaga nowo tworzącym się firmą poprzez specjalne dotacje, które można od niej otrzymać i dzięki nim firma ma szansę na pokazanie się na rynku i doskonałe rozwinięcie się.

Praca w Unii Europejskiej

Wiele krajów należących do Unii Europejskiej zapewnia zarówno swoim jak i przybyłym obywatelom pracę, która jest podstawą do normalnego i naturalnego zarówno utrzymania siebie jak i swojej rodziny. Często młodzi ludzie, którzy kończą szkoły i otrzymują konkretne wykształcenie podróżują po krajach Unii Europejskiej właśnie z zamiarem poszukiwania pracy, która czasami można szybciej oraz prościej otrzymać w innym członkowskim kraju, który wydaje się być o wiele bardziej rozwinięty w tym kierunku. Nic w tym nadzwyczajnego i dziwnego, że właśnie tak się dzieje, ponieważ jest to normalne, że poszukiwać pracy bardzo wiele osób wybrało właśnie w zagranicznych państwach, które czasami mogą zaoferować im o wiele lepsze stanowiska oraz płace niż w ojczystym kraju. Praca w Unii Europejskiej bardzo przyciąga do siebie młodych ludzi, którzy starają się ja znaleźć praktycznie wszędzie. Jeżeli w ich kraju zauważalny jest wzrost bezrobocia to po prostu zaczynają krążyć po innych państwach, które mogą im zaoferować pewniejsze warunki dobrej i stałej posady oraz pracy. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że w poszukiwaniu pracy wybieramy się na przysłowiowy koniec świata.

Co to jest Unia Europejska?

Unia europejska to porozumienie na mocy którego państwa demokratyczne żyją w związku miedzy sobą. Jest to ogólna pomoc oraz dofinansowania ale co to tak naprawdę jest i co my z tego mamy? Ważne jest aby  unia europejska dbała o dobro każdego kraju jaki się w niej znajduje a nie tylko wybranych. Rożnie można to interpretować ale co osiągnęliśmy dzięki temu ze dołączyliśmy tam 1 maja 2004 raku. Otóż otrzymujemy ogromne środki dzięki którym możemy zmieniać nasze otoczenie w znacznym stopniu. Dzięki niej możemy rozwijać się i łatwiej przemieszczać miedzy innymi krajami. Jest to otwarcie się na inne kultury i innych ludzi. Możemy dzięki temu łatwiej poznać inne obyczaje i ludzi żyjących niby tak blisko a jednak nie wiemy o nich prawie nic. Oczywiście daje nam także w pewien sposób bezpieczeństwo dlatego unia europejska jest bardzo ważna dla nas. Staliśmy się Europejczykami na skale światową i możemy cieszyć się wolnością i praworządnością. Oczywiście niesie to za sobą także odpowiedzialność ponieważ musimy reprezentować także interesy unii a co za tym idzie przestrzegać jej prawa. Nie wiadomo jak długo to się utrzyma na razie trzeba być zadowolonym z tego co jest obecnie ale także uważnie przyglądać się co niesie przyszłość.

Co daje nam Unia Europejska?

Unia europejska daje nam możliwość zmiany naszego życia. Ułatwia życie i doprowadza do polepszania się standardów życia na płaszczyźnie socjalnej ale i nie tylko. Dzięki niej powstają bardziej zmechanizowane gospodarstwa rolne co daje lepsze plony i ułatwia życie rolnikom. Unia europejska to także łamanie pewnych schematów. Otwarcie się na innych pozytywnie wpływa na nasza kulturę. Choć nie można zapomnieć kim się tak naprawdę jest i gdzie się urodziło. Jest  to rzecz elementarna i nie może podlegać żadnej argumentacji. Jestem najpierw  Polakiem a następnie Europejczykiem. Nie wolno nam zatracić to kim jesteśmy bo nasza historia nam tego nie wybaczy. Ma to także swoja ciemna stronę łatwiej do nas może trafić rzecz która jest  nielegalna jak narkotyki itp. Nie można o tym zapominać ze nie zawsze to co fajne jest dobre. Podsumowując wiele można zyskać ale także jest pewne zagrożenie, które trzeba umieć rozpoznać i z nim walczyć. Nie ma co się bać trzeba mieć jedynie głowę na karku i umieć rozpoznać zagrożenie. Unia europejska daje nam wiele i trzeba dobrze to wykorzystać najlepiej jak tylko jest to możliwe ale nie ma co wpadać w samo zachwyt i umieć realnie patrzeć na to co nam dają.

Niemcy

Niemcy to bardzo bogaty kraj, który na dobrą sprawę jest samowystarczalny. Członkowstwo w Unii Europejskiej kosztuje ich krocie, a tak naprawdę niewiele z tego mają. Biedne kraje dostają pieniądze na rozwój tak żeby dogonić innych, ale Niemcy nie muszą już tego robić. Są bardzo mocno do przodu w porównaniu z nami czy innymi krajami. Muszą przyglądać się jak niegospodarne rządy poszczególnych krajów roztrwaniają wszystkie pieniądze. Oni płacą tak duże składki, że dla nich nie jest to żadnym Interem, że są w UE. Gdyby mogli wyszliby z niej już dzisiaj. Pojawiły się pogłoski o powstaniu UE bogatszych i biedniejszych państw. Pytanie czy ma to jakikolwiek sens? Trzeba się zdecydować albo Unia Europejska jest nadal w takiej formie jaka widzimy albo trzeba to wszystko zlikwidować i zrobić tak jak kiedyś umowy między poszczególnymi państwami. Co ciekawe umowy dawały naprawdę bardzo dużo i nie potrzebne były wielkie traktaty. Niemcy miały silna walutę, z którą liczył się cały świat. Za tym najbardziej im się tęskni, ale jak na razie nie ma możliwości powrotu do tego co było. Sytuacja w całej UE nie jest zbyt ciekawa, ale nie ma tego odważnego, który jako pierwszy powie, że nie chce w niej być i zamknie drzwi.

Kraje Unii Europejskiej

Każdy kraj w Europie chce dostać się do wspólnoty, bo jakby nie patrzeć daje one pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Oczywiście jest to tylko teoria, bo nigdy niewiadomo jak się zachowają inni kiedy nam będzie źle. Jeśli nie będą mieć interesuje żeby nam pomagać to nie ma co na to liczyć. Z drugiej strony Grecja jak na razie ma się bardzo dobrze i nic nie robi, a pieniądze same do nich płyną. Jeszcze grecy rzucają się i obrażają swoich mocodawców jakimi są Niemcy. To właśnie dzięki nim Grecja jeszcze nie utonęła, ale jej mieszkańcy palą niemieckie flagi i obrażają Niemców. Muszą uważać, bo wszystko się kiedyś kończy i tak jak kiedyś paśli kozy na pastwiskach tak szybko mogą tam wrócić, ale dzisiaj będzie się ciężko przyzywać do tego na nowo. Kto był w Grecji ten wie jak pracują jej mieszkańcy. Co masz zrobić dzisiaj w Polsce powie się zrób jutro, a w Grecji za miesiąc. Trudno byłoby znaleźć bardziej leniwy naród, który ma wszystko w bardzo głębokim poważaniu. Szkoda, że tak się dzieje, bo tak naprawdę wszystkie kraje całej UE muszą się składać właśnie na nich.  Niewiadomo ile cierpliwości wykaże jeszcze UE i kiedy pozbędzie się Grecji ze swoich struktur, ale widać że to już tylko kwestia czasu.

Przepisy UE

Jak się okazuje rządy wszystkich państw bronią swoich interesów w Parlamencie Europejskim. Oczywiście jedynym państwem, które tego nie robi jest Polska. Nie ma się co zagłębiać dlaczego się tak dzieje i czym się kierują osoby, które tam są ale to naprawdę dziwne. Każdy chce dla swojego kraju zdobyć jak najwięcej. Marchewka nazywana jest owocem wedle prawa UE, bo robi się z niej dżem marchewkowy, który jest dofinansowywany. Marchewka jako warzywo nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy. Pomidor stał się również owocem i teraz zupa pomidorowa może być nazywana zupą owocową. Jeśli się chce to można nagiąć wszystkie przepisy. W całej UE są tysiące przeróżnych komisji, które zajmują się poszczególnymi sprawami. Nasz kraj nie interesuje się takimi sprawami. W naszym kraju ciągle toczy się wojna kto pierwszy, kto drugi, itd. Ludzie nie widzą tego, że los państwa jest u nich na ostatnim planie. Szkoda tylko, że wszyscy dają się w manewrować w te ich gierki. Niektóre ograniczenia UE wydają się być bardzo śmieszne, ale co poradzić. Nie siedzi w Parlamencie Europejskim tylko jeden urzędnik, ale wszyscy z różnych krajów. Nasi chyba rozumieją co się do nich mówi i wiedzą za czym głosują? Jeśli nie to pora zająć się czymś innym.

Praca w Unii europejskiej

Praca w krajach Unii Europejskiej jest coraz to bardziej dostępna dla obcokrajowców. Niezwykle istotny jest to fakt i nie ma, co do tego kompletnie żadnych wątpliwości. Bardzo wiele osób decyduje się na wyjazdy zagraniczne, które właściwie nie mają sobie równych. Jest to znakomita okazja do zarobku i tym samym niezwykle realne szanse na przykład na zakup swojego własnego mieszkania. Jeżeli decydujemy się na wyjazd zagraniczny w celach zarobkowych do krajów Unii Europejskiej możemy zdawać sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach będzie to niezwykle korzystne i co najważniejsze bardzo efektowne. Zarobki w Unii Europejskiej są w walucie Euro, dlatego też tym bardziej niezwykle opłaca się kontynuować się tego rodzaju pracę. Szczególnie ludzie młodzi, którzy powinni zdawać sobie sprawę, jakie może to być dla nich na przyszłość niezwykle korzystne. Praca w krach europejskich jest szczególnie przygotowana dla ludzi doświadczonych, kończących specjalistyczne studia, którzy tak naprawdę są profesjonalistami w danej dziedzinie. Wówczas jest ogromna szansa na to, że tak naprawdę zarobki i profity, które będziemy z tego mieli zdecydowanie zadowalające pozwolą nam usamodzielnić się w pełni często wracając z powrotem do ojczystego kraju.

Wspólna waluta

Jednym  z kierunków  dynamicznie rozwijającej się Unii Europejskiej było wprowadzenie wspólne waluty . Po wielu latach przygotowań udało się ten cel zrealizować w 1999 r.

1 stycznia 1999 roku w niektórych wybranych krajach wprowadzono do obiegu wspólną walutę pod nazwą euro . Banknoty wspólnej waluty są jednakowe dla całej Unii natomiast bilon różni się w zależności od kraju w którym jest wydawany – ta informacja dotyczy rewersu na bilonie . Wprowadzenie wspólnej waluty w krajach w których tego dokonano przyczyniło się do stabilizacji w handlu zagranicznym takich jak  brak dodatkowych kosztów bankowych związanych z zamianą waluty krajowej na euro , wyeliminowanie ryzyka kursowego ,wzrost przejrzystości rynku i konkurencji . Czynniki te ułatwiają prowadzenie działalności na rynkach innych państw ,ułatwiają planowanie i pozwalają zredukować koszty .

Dotychczas wspólną walutę przyjęło 17 państw są to Niemcy, Włochy , Francja , Słowacja ,Grecja , Holandia , Hiszpania , Portugalia , Malta ,Słowenia , Irlandia , Luksemburg , Finlandia , Estonia , Cypr, Austria , Belgia . Kolejne osiem krajów ma status zobowiązujący je do dążenia do przyjęcia wspólnej waluty , jednak traktat ten nie określa żadnej konkretnej daty .

Istota Unii

Unia Europejska jest politycznym i gospodarczym związkiem 27 państw . Powstała w wyniku globalizacji gospodarki  światowej i stanowi obecnie jako całość drugą gospodarkę na świecie .Państwa wchodzące w skład Unii zdecydowały się na ścisłą współpracę która zapewnia im bezpieczeństwo gospodarcze . Państwa wchodzące w skład Unii nie rezygnują z własnej niepodległości , kultury czy języka a tylko w niewielkiej części oddają prawo decyzyjności  organom Unii Europejskiej głównie w zakresie gospodarczym , politycznym i społecznym . W swoich celach Unia Europejska główny nacisk kładzie na zrównoważony wzrost gospodarczy , wyrównywanie poziomów życia , budowanie wielonarodowych więzi w celu stworzenia poczucia solidarności i odpowiedzialności wszystkich państw .

Budowa tak skomplikowanego organizmu jakim jest Unia natrafia na wiele problemów i zagrożeń . Zróżnicowanie tak wielu państw nie tylko pod względem ekonomicznym ale także kulturowym , religijnym , mentalnościowym stawia przed twórcami tego projektu nie lada wyzwanie . Pomysł powołania Unii Europejskie który powstał wiele lat temu nie ma jednak alternatywy , chcąc być znaczącym partnerem na rynku światowym tylko zjednoczona Europa  może tym wyzwaniom sprostać.

Wsparcie z unii

Wraz z pojawieniem się idei powstania unii europejskiej, zrodziło się również bardzo wiele wątpliwości. Miała ona bowiem na celu zjednoczyć narody znajdujące się na kontynencie europejskim i połączyć państwa w jedną całość, ujednolicając walutę i tworząc otwarte granice. Tak w rzeczywistości się stało. Pomiędzy państwami sąsiednimi zniesione zostały granice a euro jako waluta pojawiła się w wielu państwach i funkcjonuje do dziś. Ciekawym zjawiskiem było również wspieranie państw w rozwoju gospodarczym, poprzez liczne dofinansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej i realizowanie innowacyjnych pomysłów w zakresie technologii lub usług. Wsparcie z unii otrzymało także wielu rolników, którzy za prowadzenie upraw otrzymywali miesięczne pensje a tym samym wzbogacali się dzięki swoje pracy, a dodatkowo sprzedawali plony z upraw. Całość funkcjonowała całkiem sprawnie, jednak stopniowo została ograniczania. Lata rozwoju jakie przeznaczono na ten cel mijają bezpowrotnie i sprawiają, że występuje coraz mniej dofinansowań a działania ukierunkowane na rozwój państw podlegają ograniczeniu. Ci, którzy skorzystali na tych inwestycjach mogą więc cieszyć się swoim sukcesem i powstałym przedsiębiorstwem.

Własny biznes

Prędzej czy później każdy z nas marzy o posiadaniu własnego przedsiębiorstwa gospodarczego. Coraz częściej młodzi ludzie angażują się w takie działania i realizują je sukcesywnie korzystając z licznych pomocy ze strony urzędów marszałkowskich, lub też unii europejskiej, a także licznych projektów państwowych i zagranicznych. Perspektywy jakie stawiane są przed młodymi ludźmi są bez wątpienia ogromne. Mają oni możliwość realizacji wielu projektów i planów, za sprawą licznych dofinansowań, wśród których przoduje bez wątpienia unia europejska. Oferuje ona młodym ludziom środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, których nie musza oni zwracać, jeśli utrzyma się przez najbliższy rok. Jest to niesamowicie duża szansa na rozpoczęcie działalności i odniesienie spektakularnego sukcesu. Zyskuje na tym nie tylko właściciel firmy, ale również jej pracownicy i państwo, którego gospodarka rozwija się w wyniku takich działań bardzo prężnie a zyski z podatków od dochodu znacznie rosną. Wszyscy więc są zadowoleni z takiego stanu rzeczy i chętnie angażują się w liczne projekty, zwłaszcza w te o charakterze innowacyjnym. Własny biznes pozwala na realizację planów przyszłościowych i zdobycie doświadczenia oraz pozycji na rynku, co sprzyja tworzeniu siatki kontaktów i rozwijaniu się.

Wspólna waluta

Powstanie Unii Europejskiej niosło ze sobą bardzo wiele celów i programów, które stopniowo zostawały wdrażane w życie. Za ich pośrednictwem modyfikacje w zakresie funkcjonowania państw, sprowadzały się do stworzenia pewnego rodzaju jedności, która zapewniała wzajemne relacje i umożliwiała wszelkie działania na rzecz organizacji jaką jest unia. Wiele osób znalazło dzięki temu zatrudnienie na wysokich stanowiskach, w tym również politycy i szefowie organizacji unijnych. Jednym z celów, który został osiągnięty przez wiele państw, była wspólna waluta. Co prawda nie wszyscy byli z niej w pełni zadowoleni, jednak państwa które ją przejęły do dziś funkcjonują w tej walucie. Jest to niezwykle cenne z uwagi na brak konieczności wymiany środków przed wyjazdem na wakacje, dla obywateli państw posługujących się waluta euro. W ten sposób też nie są oni  narażani na straty z tytułu sprzedaży waluty, lub jej wymiany, co często miało miejsce. Z drugiej jednak strony maleje także szansa na zyskanie na tej inwestycji, gdyż w wielu słowiańskich państwach ceny były znacznie niższe niż w pozostałych, co oznaczało że wakacje w nich odbywały się bardzo niskim kosztem. Ogólne jednak założenia zmiany waluty zostały osiągnięte.

Pomoc czy kontrola

Unia Europejska od lat budzi wiele kontrowersji .Kwestie z nią związane są bardzo niejednoznaczne, a działania zróżnicowane. Główne cele, wokół których skupiała się jej działalność były ściśle określone, jednak nie zmieniało to faktu istnienia pobocznych ścieżek wskazujących na dodatkowe działania osób funkcjonujących w ramach działalności unii europejskiej. Nie można jednak stwierdzić, że unia przyczyniła się negatywnie do rozwoju państw. Wręcz przeciwnie. Dzięki niej wzrósł procent upraw  w gospodarstwach rolniczych, a liczba powstałych przedsiębiorstw znacząco się zwiększyła, dzięki licznym dofinansowaniom realizowanym z funduszów unii. Państwa członkowskie zyskały więc niewątpliwie na tym przedsięwzięciu. Istnieją głosy cze owa pomoc jednak miała na celu kontrolę działań przebiegających w poszczególnych państwach. Nie są to jednak podejrzenia uzasadnione, gdyż każde z nich w dalszym ciągu posiada odrębną strukturę organizacyjną i w jej obrębie realizuje wszelkie swoje działania. Nie uległy zmianom również prawa wewnętrzne, jakie wyznaczają sobie poszczególne państwa, o kontroli nie może więc być mowy. Unia jako organizacja pomaga natomiast państwom w trudnej sytuacji, co jest niewątpliwym plusem.

Programy unijne

Unia europejska bardzo dużo wniosła do naszego życia. Nie tylko w państwie wiedzie się lepiej, ale również niektórzy ludzie mają z tego tytułu niemałe korzyści. Dzięki unii europejskiej wprowadzone zostały programy unijne, na których mogą skorzystać nie tylko osoby indywidualne, ale również i firmy. Jeżeli jesteśmy osobami indywidualnymi możemy skorzystać z programu dla firm. Jeżeli przedstawimy projekt firmy, który zostanie zaakceptowany, wówczas możemy dostać dofinansowanie do jej powstania, jak również na część jej działalności. Są to najczęściej kwoty rzędu kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy, wszystko zależy od rodzaju projektu. Jeżeli projekt okaże się dobry i będzie miał powodzenie w przyszłości, wówczas możemy dostać dofinansowanie nawet na kilkaset tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że nasza firma będzie musiała się utrzymać na rynku przez określony czas. Jeżeli tego nie zrobimy, a nasza firma przed wyznaczonym terminem splajtuje, wówczas będziemy musieli zwrócić całość pieniędzy, które otrzymaliśmy z unii. Programy unijne obejmują również dofinansowanie do gospodarstw rolnych, dzięki czemu rolnicy mogą rocznie otrzymywać dofinansowanie do hodowli określonych gatunków i ras zwierząt, jak również i roślin.

Wstąpienie do UE

Dla każdego państwa europejskiego wielkim zaszczytem jest przyjęcie go do struktur Unii Europejskiej. Nie każdy może się znaleźć od tak w środku same unii. Trzeba spełniać wiele warunków, których większa część państw, które się starają nie będzie miała łatwo spełnić. Oczywiście jak każda wspólnota tak i UE ma swoje plusy i minusy. Jeśli dobrze wykorzysta się takie członkostwo to na pewno będzie można poprawić byt swoich obywateli. Nasz kraj niestety nie jest najlepszy w tym żeby ludziom żyło się lepiej. Dofinansowania wykorzystujemy, ale nie w takim stopniu jak inne państwa. Szkoda, bo jakby nie patrzeć płacimy co roku miliardy złotych składki. Jeśli nie wykorzystujemy pieniędzy to dopłacamy do interesu. Na takie rozwiązanie jesteśmy zdecydowanie za biedni i warto mieć to na uwadze wybierając kolejne rządy.
Kryzys w UE

Coraz bardziej uwidacznia się kryzys w całej Unii Europejskiej. Nie tylko na płaszczyźnie finansowej i widm bankructw, ale w całej jej strukturze. Każdy chciałby rządzić i zbierać sporo pieniędzy nie dają w zamian nic. Niestety wspólnota ma to do siebie, że powinno się pomagać tym, którzy jej pomocy potrzebują. Dzisiejsze kryzysy to wielki test, od którego będzie zależała dalsza przyszłość całej Unie Europejskie. Byłoby mało ciekawie gdyby okazało się, że UE się rozpadła i w kilka lat po ty jak my się do niej zapisaliśmy. Bogate państwa nie chcą dawać pieniędzy na te biedniejsze i nie ma się co dziwić przecież to są pieniądze, których nie da się odzyskać. Najlepiej widać to na przykładzie Grecji, która dostaje setki miliardów, a to nie wiele daje. Ciągle brakuje im pieniędzy, ale za to mają coraz mniejsze chęci do pracy.

Dotacje unijne

Brakuje strony internetowej, broszury, czy punktu informacyjnego, w którym klient dowiedziałby się o interesującej go dotacji naprawdę wszystkiego. Niestety wkrótce problem może przestać istnieć Czas przyznawania dotacji unijnych powoli mija. Wiele z nich, to dotacje, które będą przyznawane do 2013 roku. Co potem? Wielka niewiadoma. Warto więc mimo wszystko starać się o dotacje. W końcu Unia Europejska umożliwia takie opcje. A jeśli jest to gotówka, warto po nią sięgać.

Kryzys w Europie

To, że w Europie jest kryzys raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć. Niestety nie jest to tylko kryzys na płaszczyźnie finansowej, ale również jednościowej. Coraz więcej państw widzi, że Unia Europejska więcej im zabiera niż daje. Dofinansowania są bardzo dobre, bo pozwalają się rozwijać, ale w zamian trzeba oddać swoją suwerenność. Na przykładzie Węgier widać, że nie będzie to łatwe. Jeśli coś idzie nie pomyśli zarządzających w UE to zaraz sypią się ogromne kary, a nawet groźby. W przypadku rządu węgierskiego nie jest łatwo przeprowadzić rewolucji jak w innych krajach. Tutaj bardzo mocno się trzymają i jak widać coraz większa liczba Polaków ich popiera. Unia Europejska jest zaniepokojona, bo co będzie jeśli w ich ślady pójdą inni? Nie po to wprowadzany jest trakt lizboński żeby wszystko poszło na marne. Niestety jak widać UE zaczyna się walić i nikt nie wie jak to zastopować. Z perspektywy naszego państwa można powiedzieć jedno wykorzystujmy ich do póki się da, bo później może być już za późno.

Umowa o zlecenie

Prowadzenie zleceń w firmie wydaje się być bardzo naturalne. Nieraz może w tym celu zatrudniamy pewnych pracowników, którzy są odpowiedzialni za wykonanie pewnych zadań. Ale nie uwzględniamy tutaj zatrudnienia ich w formie umowy o prace, czyli na stałe. Lepszym rozwiązaniem jest dla nas umowa o zlecenie. Dzięki temu możemy ograniczyć naszą firmę przed zbędnymi kosztami. Następnie możemy zainteresować się innymi działaniami w tym kierunku, które prowadzą do ich optymalizacji. Dobrze będzie zwrócić uwagę na działy, które występują w naszej firmie. Na każdy z nich staramy się poświęcać odpowiednie środki. Jeśli będziemy brali pod uwagę obniżenie pewnych kosztów, to nasza firma zapewni sobie dodatkowy zysk. Należy go następnie przeznaczyć na odpowiednie inwestycje internetowego, czy bankowe. W ten sposób nasza firma może dalej się rozwijać. Nie powinniśmy uważać, że takie dodatkowe środki powinny zostać koncie, ponieważ nic dobrego z tego nie przyjdzie. A lepiej będzie w tym kierunku jeszcze bardziej zarobić.

Firmy od BHP

Jeśli interesuje nas jak znaleźć kogoś kto organizuje szkolenia BHP to można wskazać jako jedyne źródło Internet. Oczywiście może się tak zdarzyć, że to firma sama się do nas zgłosi i zaproponuje dobre warunki szkolenia. Tak jest zdecydowanie lepiej, bo można o wiele taniej takie szkolenia zrobić. Jeśli nie mamy takich możliwości to wejdziemy na strony internetowe. Można tam dowiedzieć się gdzie znaleźć odpowiednie firmy i co one oferują na takich szkoleniach. Takie szkolenia mogą mieć przecież różny charakter i przebieg. Jedne mogą być dla pracowników budowy, a inne mogą być dla kadr. Wszystko zależne jest od potrzeb jakie mamy w danej chwili. Jeśli uda nam się trafić na profesjonalistów to na pewno spełnia oni nasze wszystkie oczekiwania. Chodzi przecież o to żeby pracownicy uczestniczyli w takich szkoleniach i żeby się dowiedzieli jak najwięcej dobrego z ich przebiegu.  Oferta firm w Internecie jest naprawdę bardzo duża. Dzisiaj każdy chce zarobić, a szkolenia BHP to łatwa praca. W naszej okolicy na pewno jest ktoś kto będzie spełniał wszystkie warunki. BHP to podstawa i bez tych szkoleń ludzie w ogóle nie powinni pracować. Można je spotkać dosłownie wszędzie w każdym zakładzie czy biurze.

Leasing – o co w tym chodzi?

Leasingobiorcą najczęściej jest osoba prawna – firma, organizacja, przedsiębiorstwo. Osoba prywatna również może nim zostać, jednak jest to leasing oparty na innych zasadach. Z uwagi na to iż leasing dotyczy głównie osób prawnych, można powiedzieć, o jego dodatkowych zaletach. Raty leasingowe można wliczać w koszty uzyskania przychodu. Po okresie leasingowania można rzecz wykupić, ale nie jest to warunek. Można ją również pozostawić firmie leasingowej, czyli mówiąc wprost – oddać. To idealna sytuacja – na przykład w przypadku samochodu, który w czasie trwania umowy leasingowej był intensywnie używany.
Partnerzy w biznesie

Zazwyczaj często zdarza się tak, że w różnych okresach swojego życia potrzebujemy wsparcia innych. Jeśli mamy jakiekolwiek zmartwienia czy problemy to pragniemy, aby ktoś nam pomógł je rozwiązać. Nawet, kiedy mamy powody do radości, wolimy cieszyć się razem z kimś niż w samotności. Każdy człowiek potrzebuje przyjaciół, więc nic dziwnego, że również w biznesie potrzebni są partnerzy. Dzięki nim nie tylko mamy wsparcie, ale i osiągamy większe zyski. Partnerami są zarówno nasi pracownicy i wspólnicy, dzięki którym osiągamy sukces, ale też firmy z nami współpracujące np. dystrybutorzy czy firmy z branży reklamy, z których usług korzystamy w celu rozpowszechnienia naszej oferty. Sami nie jesteśmy w stanie zrealizować nawet połowy z tego, co osiągamy za sprawą innych osób. Istotne jest jednak, aby rozsądnie dobierać partnerów w biznesie. Czasy są takie, że niektórzy zamiast pomóc mogą prędzej zaszkodzić. Muszą to być ludzie, którym ufamy i którzy mają nieposzlakowaną opinię. W przeciwnym razie to, na co pracowaliśmy wiele lat może zostać zniszczone w ciągu chwili.

Biznes dla kobiet

Już dawno minęły czasy, kiedy rolą kobiety było zajmowanie się domem i dbanie o męża, który zmęczony wraca z pracy. Obecnie kobiety są bardzo aktywne zawodowo i dorównują mężczyznom w prowadzeniu własnego biznesu. Można by nawet stwierdzić, że przez czasy, kiedy jeszcze nie pracowały są teraz jeszcze bardziej ambitne i uparcie dążą do celu. Nie da się jednak ukryć, że nie każda branża jest przeznaczona dla kobiet, chociaż nie wyklucza się takiej możliwości. Mimo to istnieje wiele branż jakby specjalnie stworzonych dla nich. Są to zazwyczaj branże związane z ich zainteresowaniami takimi jak moda, uroda, gotowanie, styl, kosmetyka czy zdrowie. Wybór jest, zatem ogromny począwszy od salonów fryzjerskich do prowadzenia restauracji czy luksusowych ośrodków Spa. Równie dobrze kobiety mogą prowadzić działalność związaną z motoryzacją, przemysłem czy też, co jest ostatnio bardzo popularne- w branży budowlanej. Właściwie mogą się one zajmować wszystkim, nie tylko ze względu na umiłowanie porządku i doskonałą organizację pracy, ale też zdolność do poświęceń i wytrwałość w działaniu. Mimo to nadal wśród właścicieli firm częściej występują mężczyźni niż kobiety, jednak już niedługo wszystko może się zmienić.

Klienci w biznesie

Ludzie różnią się od siebie. Każdy z nas ma inny charakter, potrzeby, cele i podejście do życia. Dla każdego też, co innego jest ważne. Jesteśmy osobami, które tworzą usługi lub produkty i które równocześnie z nich korzystają i je kupują. Wszyscy jesteśmy klientami, nawet, gdy prowadzimy swój biznes. Bez klientów biznes by nie istniał. Równocześnie bez podaży nie ma popytu. To klienci mają wpływ na rozwój firmy. Decydują oni czy dany produkt czy usługa są potrzebne. Bardzo ważna jest ich opinia konsumencka. To dzięki nim otrzymujemy informację, czy to, co robimy jest dobre, czy może lepiej byłoby to udoskonalić lub usunąć ze swojej oferty. Każdy klient powinien być równie ważny i równo traktowany, gdyż to oni mają wpływ na popyt. Wiadomo, że im więcej klientów tym większe są zyski dla firmy. Warto o tym pamiętać i próbować poza stałymi, zdobywać też nowych klientów. W tym przypadku przydatne mogą się okazać chociażby częste promocje. Jak widać na przykładzie supermarketów działania te są bardzo korzystne. Czasem lepiej sprzedać więcej po niższej cenie niż więcej w cenie, na którą nie każdego będzie stać. Mottem każdego przedsiębiorcy powinno się stać, zatem hasło: najważniejszy jest klient.

Twój własny biznes

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć, że z szukaniem pracy jest coraz gorzej. Stopa bezrobocia nadal rośnie. Równie wiele osób zostaje zwolnionych pomimo swych chęci do pracy. Jedni się załamują i tracą energię do życia. Jest także grupa osób, która nie użalają się nad sobą i biorą sprawy w swoje ręce. Takie osoby bardzo często wybierają zamiast kolejnego etatu otworzenie własnej działalności. Jest to bardzo dobry pomysł, szczególnie mając na uwadze fakt, że obecnie takie działania są wspierane przez państwo. Ponadto rozwijając swój własny biznes tworzymy nowe miejsca pracy dla bezrobotnych. Prowadzenie swojej firmy może dać często więcej satysfakcji aniżeli praca dla kogoś. Wówczas sami stajemy się dla siebie szefami i decydujemy jak będzie działał nasz biznes. To my wybieramy odpowiednich parterów i pracowników do współpracy. Możemy sami organizować swój czas pracy. Jest wiele zalet wynikających z prowadzenia własnej działalności. Należy mieć też na uwadze problemy, z którymi nie raz przyjdzie nam walczyć. Jeśli jest się jednak osobą ambitną i odporną na niepowodzenia, to z takim podejściem do sprawy można odnieść tylko sukces.

Biznes w domu

Nastały czasy, w których wiele osób ceni sobie bardziej pracę we własnym domu od pracy w siedzibie firmie. Z całą pewności istnieje wiele zalet z tego wynikających. W takim wypadku nie musimy dojeżdżać do firmy, sami organizujemy sobie czas pracy, a ponadto w międzyczasie możemy wykonywać wiele innych czynności niezwiązanych z aktywnością zawodową. Tak samo jest z prowadzeniem własnego biznesu w domu. Jeśli istnieje taka możliwość, to warto z niej skorzystać, bo wówczas nie musimy też płacić za wynajem lokalu. Oczywiście istnieją branże, które wykluczają tę ewentualność. Z całą pewnością biznes, który można wykonywać w domu to biznes związany z wszelkiego rodzaju działalnością internetową. Warto tutaj wymienić chociażby prowadzenie sklepu internetowego czy tworzenie stron www. Poza tym możemy także wykonywać prace rękodzielnicze typu robienie biżuterii. Również niektóre usługi mamy możliwość prowadzić we własnym domu. Są to m.in. masaże, usługi fryzjerskie, wszelkiego rodzaju naprawy. W domu możemy też otworzyć swój gabinet kosmetyczny czy stomatologiczny. Pomysłów na tego rodzaju biznes jest bardzo dużo. Warto się, zatem zastanowić nad taką opcją, jeśli planujemy otworzyć działalność.